De Black Box (30344) of de Control Unit (30352) begint te knipperen en geeft geluidssignalen ?

Het kan zijn dat er een piekbelasting in het stroomverbruik op de racebaan plaats vindt. De Carrera Control Unit of de Black Box regelt de stroomtoevoer naar de racebaan. Ter bescherming van overbelasting zal het systeem zich resetten en schakelt de Control Unit of Black Box uit en vervolgens weer aan. De piekbelasting kan veroorzaakt zijn doordat er bijvoorbeeld 4 auto's tegelijkertijd vol gas geven, er meerdere wissels actief zijn en het systeem daardoor een piek vertoont.

Check ook de sleepcontacten van de Carerra Digital 124 auto. Mochten deze versleten zijn en/of te ver uit elkaar staan kunnen ze het contact verstoren wanneer de auto over een detectiepunt heen rijd zoals de finish of een pitstopstraat. Ook dit kan een storing veroorzaken waardoor de Unit begint te knipperen en te bleepen.