Disclaimer van Racebaan-winkel.nl

Algemeen
Racebaan-winkel.nl (Kamer van Koophandel 80496199), hierna te noemen Racebaan-winkel.nl, verleent u hierbij toegang tot www.racebaan-winkel.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Racebaan-winkel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Racebaan-winkel.nl spant zich in om de inhoud van www.racebaan-winkel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.racebaan-winkel.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Racebaan-winkel.nl.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Racebaan-winkel.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Racebaan-winkel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.